O nas

Uchylkredyt.pl dzięki nam wygrasz ze swoim bankiem, odzyskasz pieniądze jak również przestaniesz spłacać kredyt. Przyjmujemy sprawy dotyczące kredytów frankowych i nie tylko. Bezpłatnie dokonamy analizy Twojej umowy. Co ważne, pomagamy klientom z całej Polski!

Polub nas!

Ostatnie artykuły

Schemat postępowania przeciwko bankowi
Unieważnienie klauzul niedozwolonych, a unieważnienie całej umowy
Przedawnienie rat kredytu
Klauzule indeksacyjne

Czym są klauzule abuzywne?

Najczęstszą praktyką stosowaną przez banki, a jest narzucanie w umowach kredytowych zasad przeliczania kwoty kredytu oraz spłaty rat z franków na złotówki – po kursie jednostronnie ustalonym przez banki. Są to tzw. klauzule indeksacyjne (waloryzacyjne), które to zostały uznane za niedopuszczalne w szeregu wyroków sądowych w sprawach o kontrolę wzorców umownych

Z takimi klauzulami do czynienia mamy w sytuacji kiedy kredyt został udzielony i wykorzystany w złotówkach, jednak w świetle postanowień umowy był jednak kredytem denominowanym na franki szwajcarskie, co oznacza, że po jego wykorzystaniu kwota kredytu (transzy kredytu) była przeliczana ze złotówek na CHF po kursie wewnętrznie ustalonym przez banki według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Bankui od tego momentu saldo kredytu wyrażone zostało w tej walucie. Również spłata kredytu odbywała się na analogicznych zasadach, jednakże przeliczenie odbywało się z CHF na złotówki. Postanowienia takie postanowienia stoją w opozycji z art. 385(1) § 1 k.c. Zgodnie z tym przepisem, postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy niedozwolone postanowienia umowne) Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny. Mając zatem na względzie powyższe rozważania W praktyce można domagać się unieważnienia takiego zapisu umowy kredytowej, a nawet całej umowy.

Czytaj więcej!

Polubienia
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
Udostępnij
Oznaczony w