Klauzule indeksacyjne

Z takimi klauzulami do czynienia mamy w sytuacji kiedy kredyt został udzielony i wykorzystany w złotówkach, jednak w świetle postanowień umowy był jednak kredytem denominowanym na franki szwajcarskie, co oznacza, że po jego wykorzystaniu kwota kredytu (transzy kredytu) była przeliczana ze złotówek na CHF po kursie wewnętrznie ustalonym przez banki według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku

Udostępnij