Polityka prywatności strony www.uchylkredyt.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowejjest Imperialis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Anny German 15, 01-794 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. stoł. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000525530, REGON 147453590, NIP 525-259-65-49, kapitał zakładowy 5 000 zł
 2. Dane osobowe uzyskane przez Imperialis Sp. z o.o. za pomocą strony internetowej www.uchylkredyt.pl są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane, także RODO.
 3. Administrator dokłada należytej staranności do ochrony interesów osób, których dane dotyczą. Gromadzone przez Administratora dane są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem.

§2 Cookies

 1. Strona internetowa uchylkredyt.plużywa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych, a także funkcjonalnych. Ma to na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, dostosowania jej do indywidualnych potrzeb użytkownika oraz . Brak zmiany przez użytkownika ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies równoznaczne jest z akceptacją ich użycia.
 2. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies, może je wyłączyć poprzez skorzystanie z odpowiednich ustawień swojej przeglądarki internetowej.
 3. Pliki cookies i pozostałe dane zbierane na stronie wykorzystywane są w następujących celach:
  1. dostosowywania strony internetowej uchylkredyt.pldo indywidualnych preferencji użytkownika, a także ułatwienia korzystania ze strony internetowej
  2. tworzenia statystyk, na podstawie których będzie można zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej uchylkredyt.pl, co w konsekwencji pozwoli na ulepszenie jej zawartości
  3. prezentowania na stronie internetowej uchylkredyt.pl mapy wskazującej lokalizację Biura Imperialis sp. z o.o. za pomocą serwisu internetowego www.maps.google.com, administratorem cookies zewnętrznego jest Google Inc z siedzibą w USA
  4. ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej uchylkredyt.plz wykorzystaniem narzędzia do zbierania numerów telefonów livecall.io, administratorem cookies zewnętrznego jest LiveCall Software sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  5. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, administratorem cookies zewnętrznego jest Google Inc z siedzibą w USA

§3 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Imperialis sp. z o.o. w następujących celach:
  1. udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej
  2. udzielenia konsultacji prawnej dotyczącej opisanego problemu, nadesłanego za pomocą formularza kontaktowego
  3. dochodzenia roszczeń bądź obrony przed roszczeniami na podstawie zawartej z Imperialis sp. z o.o. umowy o świadczenie usług
 2. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego, użytkownik podaje następujące dane:
  1. imię
  2. nazwisko
  3. adres e-mail
  4. numer telefonu
 3. Podanie wyżej wskazanych danych osobowych jest w całości dobrowolne, jednak w przypadku nie podania danych wskazanych w formularzu kontaktowym znacznie utrudni to lub uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie, bądź udzielenie konsultacji prawnej
 4. Przekazane dane nie będą wykorzystywane do celów marketingowych ani promocyjnych
 5. Pozyskane dane osobowe będą mogły być w ramach ich przetwarzania, w celach wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności, udostępniane na rzecz innych niż Imperialis sp. z o.o. podmiotów:
  1. świadczącym usługi na rzecz Imperialis sp. z o.o. adwokatom, radcom prawnym na podstawie umowy o przetwarzanie danych osobowych
  2. podmiotom wchodzącym w skład Grupy Imperialis
 6. Na każdym etapie przetwarzania danych osobowych osoba, której dotyczą wskazane dane osobowe ma do nich swobodny wgląd, może je poprawiać, modyfikować, a także może wnieść o usunięcie podanych danych osobowych
 7. Użytkownik na każdym etapie przetwarzania danych osobowych ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, może wnieść sprzeciw w stosunku do przetwarzania podanych przez niego danych osobowych oraz może wnieść o ograniczenie przetwarzania danych osobowych

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Administrator danych osobowych zapewnia środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych adekwatną do kategorii przetwarzanych danych osobowych i zagrożeń
 2. Administrator danych osobowych może dokonać modyfikacji obowiązującej polityki prywatności, w szczególności w przypadku nowelizacji obowiązujących przepisów prawa. W przypadku zmian w polityce prywatności Administrator poinformuje o dokonanych zmianach za pośrednictwem strony internetowej uchylkredyt.pl
 3. Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie w dniu 15 lipca 2018 r.